Nå har LegeFlix byttet navn til MedStrim og blitt en del av en norsk videokanal der du kan se filmer fra flere helseaktører og fra flere terapiområder. Migrene er fortsatt en viktig del av videokanalen.

Du trenger ikke å foreta deg noe, og kan fortsatt logge inn med samme brukernavn og passord. Når du søker opp LegeFlix.no blir du automatisk ført til MedStrim.com og kan enkelt logge deg inn. Brukervilkår og personvernregler er oppdatert og må godkjennes ved første innlogging. Videotjenesten er fremdeles kostnadsfri for helsepersonell.

Gå til Medstrim.com

LegeFlix has now changed its name to MedStrim and has become part of a Norwegian video channel where you can watch films from different health actors and from several therapeutic areas. Migraine is still an important part of the video channel.

You do not need to do anything, and can still log in with the same username and password. When you look up LegeFlix.no, you are automatically taken to MedStrim.com and can easily log in. Terms of use and privacy rules have been updated and must be approved at the first login. The video service remains free of charge for healthcare personell.

Go to Medstrim.com